ZRINKA VUČINOVIĆ, VIŠA ANALITIČARKA RIZIKA DRUŠTVA OFFLINE SOLUTIONS D.O.O., IZLAGALA NA GODIŠNJOJ KONFERENCIJI SIGURNOST GRADOVA U ZADRU, HRVATSKOJ

 In Offline Solutions News

04-06 Travnja 2016

Viša analitičarka rizika društva Offline Solutions, Zrinka Vučinović, održala je detaljnu prezentaciju pod nazivom “Izbjeglička kriza kao sigurnosna prijetnja i izazov za jugoistočnu Europu”. Prezentacija je pružila važne tekuće informacije o hrvatskoj vladi i privatnom sektoru u svezi s izbjeglicama proizašlim iz sukoba te sigurnosnim izazovima koje ova situacija predstavlja za Balkan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt