JUSTIN M. BISHOP CPP, PSP, IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA OFFLINE SOLUTIONS D.O.O. AUTOR ČLANKA “ UPRAVLJANJE RIZICIMA PO PITANJU SIGURNOSTI PUTOVANJA ” U ČASOPISU AMCHAM-a “NEWS & VIEWS”

 In Offline Solutions News

12 Travnja 2016

Dana 12. travnja 2016. g., u periodičnoj tiskovini AmCham-a “News & Views“ izišao je članak izvršnog direktora društva Offline Solutions, Justina M. Bishopa, pod nazivom “Upravljanje rizicima po pitanju sigurnosti putovanja”. Članak donosi bezbroj načina na koji društva i organizacije mogu planirati, pripremiti se, pružati podršku te odgovoriti na zdravstvene i sigurnosne potrebe, kao i pitanje zaštite, zaposlenika koji putuju u inozemstvo.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt