TEMELJNE USLUGE

Bilo da je riječ o multinacionalnoj korporaciji koja se bavi istraživanjem novih tržišta u Nigeriji, nevladinoj organizaciji koja opskrbljuje sela u Jemenu pitkom vodom ili međunarodnom mapiranju sukoba i izgradnji mira u Libiji, osobe i organizacije koje obavljaju navedene aktivnosti suočene su sa značajnim sigurnosnim izazovima.

Društvo Offline Solutions nastoji uspostaviti red u ovom kaosu i ukloniti brigu prisutnu u procesu smanjenja rizika za ljude koji su zaposleni u okruženjima sklonim sukobima. Naše sigurnosne usluge i usluge upravljanja rizicima prilagođene su potrebama i okolnostima svakog klijenta. Naše usluge zamišljene su i provedene sukladno najvišem profesionalnom standardu te diskreciji od strane međunarodno priznatih i certificiranih stručnjaka za sigurnost.

PROCJENE PRIJETNJI & RANJIVOSTI

Postupak procjene sigurnosti (ili rizika) je sekvencijalan. Određene se procjene moraju provesti prije početka sljedećeg zadatka ili procjene. Društva ili organizacije koje ne razumiju ili se ne pridržavaju ovog postupka obično ne uspiju identificirati prijetnje i ranjivosti čime dovode u opasnost svoje zaposlenike, poslovne ciljeve, ugled, obveze dužnosti pozornosti i dobit.

Mi koristimo pristup upravljanju rizicima dokazan tijekom duljeg razdoblja – poznavanje prijetnje (sposobnosti, planova i namjera), razumijevanje vaših slabosti (ranjivosti) te planiranje, provedba i ispitivanje metoda – koji će smanjiti rizik koliko je to razumno moguće.

Naše procjene prijetnji pružaju više od identificiranja postojećih ili rastućih prijetnji. Pomažu klijentu razumjeti protivnikove sposobnosti, planove i namjere te prikazati posljedice ili učinak koje protivnikovi postupci mogu imati na klijentove zaposlenike, kao i na kratkoročne i dugoročne ciljeve.

Naše procjene ranjivosti identificiraju slabosti postojećih sigurnosnih planova i predvidljivih obrazaca aktivnosti i ljudskog ponašanja. Prikazuju kako protivnik ili opasnost identificirani prilikom procjene prijetnji mogu potencijalno iskoristiti identificirane ranjivosti kako bi prekinuli, oštetili ili uništili život i imovinu.

Riječ je o operativno vodećim procjenama koje pružaju važne podatke potrebne za računanje i ublažavanje rizika. Rezultati ovog postupka omogućuju informirano i strateško donošenje odluka, uštedu na vremenu i novcu te uklanjanje brige, stoga se klijent može usredotočiti na svoju glavnu djelatnost.

LOGISTIČKA I SIGURNOSNA PODRŠKA TJELOHRANITELJSKOJ ZAŠTITI

Pružamo cijeli spektar logističke i sigurnosne podrške tjelohraniteljskim timovima koji djeluju na Balkanu, u jugoistočnoj Europi, Bliskom istoku i sjevernoj Africi. Naša logistička i sigurnosna podrška uključuje:

 • procjene prijetnji u svezi s putovanjima i lokacijama koje se svakodnevno ažuriraju
 • blisku suradnju s lokalnim zaštitarskim tvrtkama i policijom
 • koordinaciju sigurnog prijevoza i komunikacije
 • identifikaciju i pristup sigurnim utočištima i objektima za hitnu podršku
 • praćenje društvenih medija radi prikupljanja podataka u svezi s prijetnjama i ranim upozorenjem
 • analizu rute i mjesta napada
 • podršku za otkrivanje nadzora
 • dodatnu podršku na terenu ako je potrebna.
PLANIRANJE & PODRŠKA U SLUČAJU HITNE EVAKUACIJE

Kada dođe do katastrofe ili se “nezamislivo“ dogodi, mi nudimo rješenja. Naši planovi u slučaju hitne evakuacije posebno su osmišljeni ovisno o osoblju kojemu prijeti opasnost u zemlji ili regiji u kojoj djeluje. Ovi planovi i procedure pažljivo se provjeravaju i testiraju kako bi se osigurao brz odziv i pouzdanost. Planiranje i podrška u slučaju evakuacije uključuju:

 • pribavljanje resursa i procjenjivanje mogućnosti kopnenog, zračnog i pomorskog prijevoza
 • planiranje i provjeru primarne evakuacijske rute/zamjenskih evakuacijskih ruta
 • identifikaciju i provjeru sigurnih utočišta te osoblja koje pruža usluge podrške
 • razvijanje i testiranje primarnog plana/zamjenskih planova komunikacije u hitnim slučajevima
 • pružanje medicinske pomoći i zaštite na terenu od strane dežurnog osoblja.
MAPIRANJE HUMANITARNIH KRIZA & JAČANJE KAPACITETA

Nudimo važne podatke u svezi s jačanjem kapaciteta i prikupljanje podataka za nevladine organizacije te organizacije civilnog društva koje djeluju u regijama pogođenim sukobima ili prirodnim katastrofama. Nadalje, koristimo lokalne i provjerene pojedince za prikupljanje i analiziranje hiper lokalnih točnih informacija na tlu o društvenom, političkom, ekonomskom i sigurnosnom razvoju koji utječe na obnovu, razvoj te sigurnost nakon sukoba ili prirodne katastrofe. Ovo zatim pomaže nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva identificirati te bolje razumjeti ključne utjecatelje, lokalne vođe, pokretače sukoba i potrebe zajednice, kao i tzv. ulazne točke za provedbu mira i pomirbe, reforme sigurnosnog sektora, borbu protiv nasilnog ekstremizma i programe upravljanja u hitnim slučajevima.

INFORMIRANOST O DRUŠTVENIM MEDIJIMA & PRAĆENJE TRENDOVA

Naše usluge praćenja društvenih medija pružaju poboljšanu situacijsku svijest i rano upozorenje po pitanju potencijalnih prijetnji ili rizika u svezi s klijentovim aktivnostima, istraživanjem i razvojem, marketingom i prodajom te zaštitom od krivotvorenja. Ova usluga također nadopunjuje postojeće provjere potencijalnih zaposlenika, tzv. postupak due diligence te pomaže osobama zaduženima za upravljanje rizikom da osiguraju sukladnost sadašnjih i bivših zaposlenika s politikom korporativne sigurnosti i dogovorima koji štite intelektualno vlasništvo te integritet marke.

OBUKE O SIGURNOSTI I INFORMIRANOSTI POSLOVNOG PUTNIKA

Dužnost pozornosti, tj. pravna i moralna odgovornost društava kako bi osigurala sigurnost, zaštitu i dobrobit zaposlenika, ne poznaje granice. Društvima ili organizacijama koje žele pripremiti svoje zaposlenike za putovanje ili rad u inozemstvu nudimo posebno osmišljene seminare, radionice ili terenske obuke u svezi s prijetnjama i opasnostima koje se isključivo odnose za putnikovo odredište. Pod time mislimo na lokalni i transnacionalni terorizam, kriminal, prevare, korupciju, kao i bolesti, tj. zdravstvene probleme. Naša obuka prije putovanja također uključuje osnovne informacije karakteristične za određenu lokaciju po pitanju društvenih običaja, kulture i pravila ponašanja kako bi putnik što bolje razumio društveno tkivo zemlje u kojoj radi ili kojom putuje.

Pojedincima koji su zaposleni u zonama sukoba nudimo specijaliziranu obuku čiji je cilj naučiti klijenta kako identificirati i stići do sigurnih utočišta, razviti i provjeriti komunikaciju u hitnim slučajevima te evakuacijske planove, kretati se urbanim i ruralnim područjima, i naposljetku kako izbjeći i preživjeti otmicu ili talačku situaciju. Sva obuka posebno je osmišljena kako bi zadovoljila klijentove zahtjeve, no obično se usredotočuje na jednu ili sve niže navedene stavke:

 • informiranost o sigurnosti i zaštiti visokorizičnog poslovnog putnika
 • pripravnost u slučajevima medicinske i prve pomoći u zabačenim područjima
 • informiranost o sigurnosti, zaštiti i situacijskoj svijesti nevladinih organizacija
 • izbjegavanje, reakcija i preživljavanje u slučaju otmice
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt