MAPIRANJE HUMANITARNIH KRIZA & JAČANJE KAPACITETA

Nudimo važne podatke u svezi s jačanjem kapaciteta i prikupljanje podataka za nevladine organizacije te organizacije civilnog društva koje djeluju u regijama pogođenim sukobima ili prirodnim katastrofama. Nadalje, koristimo lokalne i provjerene pojedince za prikupljanje i analiziranje hiper lokalnih točnih informacija na tlu o društvenom, političkom, ekonomskom i sigurnosnom razvoju koji utječe na obnovu, razvoj te sigurnost nakon sukoba ili prirodne katastrofe. Ovo zatim pomaže nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva identificirati te bolje razumjeti ključne utjecatelje, lokalne vođe, pokretače sukoba i potrebe zajednice, kao i tzv. ulazne točke za provedbu mira i pomirbe, reforme sigurnosnog sektora, borbu protiv nasilnog ekstremizma i programe upravljanja u hitnim slučajevima.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt