LOGISTIČKA I SIGURNOSNA PODRŠKA TJELOHRANITELJSKOJ ZAŠTITI

Pružamo cijeli spektar logističke i sigurnosne podrške tjelohraniteljskim timovima koji djeluju na Balkanu, u jugoistočnoj Europi, Bliskom istoku i sjevernoj Africi. Naša logistička i sigurnosna podrška uključuje:

+ procjene prijetnji u svezi s putovanjima i lokacijama koje se svakodnevno ažuriraju

+ blisku suradnju s lokalnim zaštitarskim tvrtkama i policijom

+ koordinaciju sigurnog prijevoza i komunikacije

+ identifikaciju i pristup sigurnim utočištima i objektima za hitnu podršku

+ praćenje društvenih medija radi prikupljanja podataka u svezi s prijetnjama i ranim upozorenjem

+ analizu rute i mjesta napada

+ podršku za otkrivanje nadzora

+ dodatnu podršku na terenu ako je potrebna

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt